Karakia


Karakia Māori are often confused as being Christian-based prayers, rather they are Māori rituals that comprise of two main elements, tapu (restriction) and noa (free from extensions of tapu).  Images utilised in karakia are from traditional narratives; there are karakia for all aspects of life, including for the major rituals (for a new born child, launching of a canoe, and planting of kūmara) and minor rituals (for the weather, sickness, and daily activities).

Participation in the TEU karakia means a tapu has been placed on those present and enables them to carry out their TEU activities in union with the ancestors and the spiritual powers.  The karakia is then recited again at the conclusion of the event in order to lift the tapu and return participants to a state of noa.  The purpose of opening (and closing) TEU events with karakia is to identify and locate oneself with the people (TEU members, staff, and guests), place (TEU place and space, be it at national office or at tertiary institutions), and purpose (TEU business/activity).

Below are recordings of two karakia that TEU uses in meetings.  Hopefully these recordings help members with pronunciation and understanding of karakia. The first karakia is for opening and closing TEU meetings.  The second is used specifically at the opening of TEU’s annual conference.

TEU Karakia – Te tangi a te Mātūī


Adapted by TEU Tauheke, Dr Te Huirangi Waikerepuru, for the inaugural TEU conference, 19 November 2008, and recited by TEU Te Pou Tuarā, Lee Cooper, 16 March 2015.

Kia whakarongo ake au I listen
Ki te tangi a te manu nei To the cry of the bird
A te Mātūī The Mātūī
“Tūī, tūī, tuituia” Calling “tūī, tūī, tuituia”
Tuia i runga That it be woven above
Tuia i raro As it is below
Tuia i waho Woven without
Tuia i roto As it is within
Tuia i te here tāngata Interwoven with the threads of humanity
Ka rongo te pō Felt in innocence
Ka rongo te ao And in consciousness
Tuia i te muka tāngata Intertwined with the threads of humankind
I takea mai i Hawaiki-Nui Born from Great-Hawaiki
I Hawaiki-Roa, i Hawaiki-Pāmamao From Far-Hawaiki, from Long-Distant-Hawaiki
Oti rā me ērā atu anō Hawaiki And hence all other Hawaiki
Te hono a wairua The merging of spirits
Whakaputa ki Te Whaiao Out in to the World of Light
Ki Te Ao Mārama Life, knowledge, and illumination
Tihe mauri ora! Sneeze oh living spirit, dynamic life-force, life-principle!

TEU Karakia Huia! Ruia! Tuia!


Composed by TEU Tauheke, Dr Te Huirangi Waikerepuru for the TEU Annual Conference, 9 November 2009, and recited by TEU Te Pou Tuarā, Lee Cooper, 16 March 2015.

Huia!  Ruia!  Tuia!

E tū rā e Te Pou Whare Huihuinga

Ūhia mai tōu hā

Ki runga ki ēnei piringa

Kua rūnā mai i te motu

I te nuku o te whenua

I ngā mahara, i ngā wawata

Me ngā taonga a ō tātou tūpuna

Kia koa, kia piri, kia māia

Ki te kaupapa whakakotahi

I roto i ngā mahi

I roto i ngā whakaaro

I roto i te mahi tahi

Hue!  Hue!  Hue hā!